Maryla Kuna

adwokat

Specjalizuję się w sprawach działowych – dział spadku, podział majątku po rozwodzie, zniesienie współwłasności. To niejednokrotnie trudne sprawy, ale wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw pozwala znaleźć praktyczne i satysfakcjonujące rozwiązania. Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Lublinie. Moimi klientami są zwykli ludzie, którzy „muszą zrobić porządek” w sprawach majątkowych.
[Więcej >>>]

Pomoc prawna +48 501 198 001

Długi małżonków – Postanowienie Sądu Najwyższego

Maryla Kuna - adwokat22 września 20178 komentarzy

W styczniu tego roku Sąd Najwyższy wydał postanowienie, które rewolucjonizuje dotychczasowy sposób ustalania wartości wchodzącego w skład majątku wspólnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, obciążonego hipoteką która zabezpiecza udzielony małżonkom kredyt bankowy.

Na czym ta rewolucja polega ?

Otóż, na pominięciu wartości obciążenia hipotecznego.

Już tłumaczę, ale najpierw tytułem wyjaśnienia powiem , że nie tak dawno temu popełniłam wpis pt.: Kredyt hipoteczny we frankach a spłata z mieszkania, czyli jak po wielu latach można zostać z niczym. W świetle powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego przedstawiony w moim poście sposób ustalania wartości mieszkania jest już nieaktualny, na co zwrócił mi uwagę pan Paweł komentując ten wpis. Dziękuję, bo skorzystałam ja i przyszli czytelnicy, a to ważne bo czytelnicy ufają naszej wiedzy.

A więc do rzeczy:

Sąd Rejonowy orzekając w sprawie z wniosku pani Magdy z udziałem jej byłego męża Tomasza o podział majątku wspólnego ustalił, że w skład majątku wspólnego wchodzi między innymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 350 000 zł. Sąd ustalił również, że oboje małżonkowie zawarli z PKO BP umowę kredytu hipotecznego w kwocie 89 230,77 franków szwajcarskich za który nabyli to prawo do lokalu. Stwierdzając, że udziały byłych małżonków w majątku wspólnym są równe, przyznał panu Tomaszowi własnościowe prawo do lokalu i zasądził  na rzecz pani Magdy spłatę w wysokości połowy wartości  tego prawa czyli 175 000 zł.

Sąd I instancji przyjął za miarodajną rynkową wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustaloną przez biegłego na kwotę 350 000 zł. Nie uwzględnił okoliczności, że prawo to jest obciążone hipoteką na rzecz PKO BP S.A. zabezpieczającą spłatę udzielonego na zakup tego mieszkania kredytu. Wskazał, że w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków, sąd dokonuje podziału składników majątkowych (aktywów), natomiast nie rozstrzyga o zaciągniętych przez oboje małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej niespłaconych jeszcze długach oraz nie dokonuje „podziału”zobowiązań byłych małżonków, w tym także poprzez potrącenie przyszłych zobowiązań.

Sąd Rejonowy podniósł, że oboje małżonkowie są stroną umowy kredytowej, co oznacza, że ich zobowiązanie ma charakter solidarny, a podział majątku nie wpływa na obowiązek dłużników osobistych spłaty tego kredytu zgodnie z umową. Przyszłe raty kredytu są zobowiązaniem niewymagalnym w chwili orzekania o podziale majątku, wymagalność poszczególnych rat powstaje bowiem dopiero w dniu ustalonym w harmonogramie spłat kredytu. Spłata wymagalnych rat kredytu przez oboje małżonków lub przez jednego z nich po dokonaniu podziału majątku wspólnego, może być podstawą do regresu między nimi jako dłużnikami solidarnymi na podstawie art. 376 kc oraz w razie sporu – podstawą dochodzenia rozliczeń z tego tytułu w postępowaniu sądowym, albowiem nie stoi temu na przeszkodzie art. 567 par. 3 w zw. z art. 688 w zw. z art. 618 par. 3 kpc.

To rozstrzygnięcie Sądu I instancji jest sprzeczne z dotychczasową linią orzeczniczą wszystkich sądów ale przede wszystkim z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego. W licznych orzeczeniach Sąd Najwyższy przyjmował, że przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odliczało się zarówno przy ustalaniu wartości składników  majątku wspólnego , jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

Pomimo tego Sąd Okręgowy podzielił ustalenia faktyczne i oceny prawne Sądu Rejonowego i oddalił apelację pana Tomasza w zakresie zarzucającym niewłaściwy sposób ustalenia wartości mieszkania, bez pomniejszenia jej o pozostałą do spłaty część kredytu zabezpieczonego hipoteką .

Pan Tomasz  postanowił więc poszukać sprawiedliwości w Sądzie Najwyższym!

Na próżno !

Sąd ten omówił plusy i minusy  obydwu sposobów ustalania wartości własnościowego prawa do lokalu obciążonego hipoteką i suma summarum zaakceptował rozstrzygnięcie sądu rejonowego.

Tak więc czekam co będzie dalej, która z koncepcji ustalania wartości spółdzielczego prawa do lokalu zwycięży. Jak będą orzekać sądy, czas pokaże. Pamiętać jednak należy, że nasze prawo nie opiera się o wcześniejsze rozstrzygnięcia sądów – nie decyduje tu precedens lecz przepis ustawy. Bez wątpienia wiążące są uchwały pełnego składu danej izby (cywilnej, karnej itd.) lub uchwały zapadające w składzie 7 sędziów.  To rozstrzygnięcie z jakim mamy do czynienia w tej sprawie, to postanowienie. Tak więc nie wszystkie sądy muszą podzielać pogląd wyrażony w tym orzeczeniu i stosować się do niego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 198 001
e-mail: maryla-kuna@wp.pl

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daniel 27 września, 2017 o 09:41

Pani Mecenas, a czy są jakieś uchwały siódemkowe SN dotyczące dotychczasowej, utrwalonej koncepcji o braniu pod uwagę obciążeń przy ustalaniu wartości składników majątku? Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Maryla Kuna - adwokat 27 września, 2017 o 14:37

Witam Pana
Nie będzie to chyba satysfakcjonująca odpowiedź, ale ja się nie spotkałam z taką uchwałą

Odpowiedz

Ania 1 grudnia, 2017 o 12:04

Pani Mecenas, orzeczenie dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu, czy uważa Pani, że ta koncepcja może mieć przełożenie na sprawy o podział nieruchomości, które stanowią odrębną własność np. domków jednorodzinnych? Czy tam nadal kredyt powinien być uwzględniany?

Odpowiedz

Maryla Kuna - adwokat 1 grudnia, 2017 o 13:06

Pani Aniu
Jeżeli domek jednorodzinny został zakupiony za kredyt hipoteczny, to sytuacja wygląda tak samo. Sąd ustali wartość domku jednorodzinnego, któreś z małżonków otrzyma nieruchomość z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka, a kredyt hipoteczny pozostanie poza zainteresowaniem Sądu. Obydwoje małżonkowie będą zobowiązani do spłaty.
Pozdrawiam

Odpowiedz

leszek 12 lipca, 2018 o 09:03

… a więc gdy po podziale majątku tylko jedna ze stron pozostaje dłużnikiem osobistym banku ( czy to wskutek umowy pierwotnej, czy też skutecznej renegocjacji umowy kredytowej), to takowe obciążenie hipoteką przy ustalaniu wartości nieruchomości uwzględnić należy…

Odpowiedz

Maryla Kuna - adwokat 13 lipca, 2018 o 08:57

Witam Pana
Jeśli dobrze zrozumiałam, to w sprawie o podział majątku ma Pan dwie możliwości :
1. jeżeli „kredyt jest na Pana”, to powinien Pan dążyć aby i mieszkanie zostało Panu przydzielone bez żadnych spłat ani dopłat , gdyż Pan będzie samodzielnie spłacał kredyt
2.jeśli miałby Pan spłacić żonę z mieszkania, to sąd powinien odjąć od jej udziału przypadającą na nią część kredytu.
Rozstrzygnięcie Pana sprawy zgodnie z nowym orzeczeniem Sądu Najwyższego skutkowałoby tym, że miałby Pan spłacić żonę z 1/2 części mieszkania, zaś kredyt musiałby Pan spłacić sam, a do żony mieć później roszczenie regresowe. Tylko czy żona miałaby z czego Panu oddać ?
Czyli na Pana pytanie odpowiadam twierdząco , tak sąd powinien uwzględnić obciążenie hipoteczne.

Odpowiedz

Leszek 13 lipca, 2018 o 19:25

Witam,
tak również interpretuję orzeczenie przenosząc je na grunt mojej sprawy. Tym bardziej że wartość kredytu pozostałego do spłaty przekracza wartość nieruchomości. Wprawdzie w polskim orzecznictwie precedensy „nie wiążą”… ale mój przypadek to ciekawy precedens.
czy mógłbym mieć roszczenie regresowe jeśli żona nie jest dłużnikiem solidarnym ? … tak czy inaczej zgodnie z zasadą ekonomii procesowej sąd powinien przeprowadzić podział tak aby uniknąć kolejnych postępowań, roszczeń etc, które w końcowym efekcie prowadzą do rozliczenia jak na wstępie

Odpowiedz

Leszek 10 lutego, 2019 o 08:46

… w takim razie, jeśli sąd uzna obciążenie hipoteką i uwzględni w wartości mieszkania, mieszkanie przyzna mi to czy strona przeciwna może żądać spłaty połowy spłaconych rat kredytu w okresie wspólności na podstawie 45§1 i § 3 ? Czy raty na kredyt hipoteczny osobisty płacone w trakcie wspólności mogą być potraktowane jako nakłady zwiększające majątek osobisty jeśli kredyt w całości był przeznaczony na zakup nieruchomości – czyli wyłączenie rozliczania kredytów zużytych na potrzeby rodziny (art 45 §1 zdanie 3). ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Maryla Kuna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Maryla Kuna z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem maryla-kuna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: