Maryla Kuna

adwokat

Specjalizuję się w sprawach działowych – dział spadku, podział majątku po rozwodzie, zniesienie współwłasności. To niejednokrotnie trudne sprawy, ale wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw pozwala znaleźć praktyczne i satysfakcjonujące rozwiązania. Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Lublinie. Moimi klientami są zwykli ludzie, którzy „muszą zrobić porządek” w sprawach majątkowych.
[Więcej >>>]

Pomoc prawna +48 501 198 001

Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli

Maryla Kuna - adwokat23 kwietnia 2018Komentarze (1)

Czasami zdarza się tak, że współwłasność powstaje w wyniku spadkobrania. Dziedzicząc np. nieruchomość po bliskiej nam osobie niejako zostajemy przymuszeni do wejścia w relacje z osobami, których chcielibyśmy uniknąć, a które również są spadkobiercami.

Coraz częściej małżeństwa się rozpadają i powstają nowe „patchworkowe rodziny”. Dopóki żyje rodzic, który jest łącznikiem pomiędzy dawną a nową rodziną, relacje na ogół są poprawne, sytuacja zmienia się wraz z jego śmiercią. Odżywają wówczas zepchnięte do podświadomości urazy i niechęci. Wtedy okazuje się, że druga żona naszego ojca jest dla nas osobą obcą, z która nic nas nie łączy, choć przez lata ocenialiśmy ją życzliwie. Ta zmiana postawy mentalnej sprawia, że dajemy sobie przyzwolenie na bezpardonową walkę o pozostały majątek.

Tak też było w sprawie o której chcę Ci opowiedzieć.

Pan Krzysztof, choć do tego się nie przyznawał czuł, że musi chronić swoją drugą żonę przed swoimi dziećmi z pierwszego małżeństwa. Niby wszystko było dobrze, ale coś mu mówiło, że jak jego zabraknie, to może to być nierówna walka. Małżonkowie byli już w podeszłym wieku, nie mieli wspólnych dzieci a on czuł, że zbliża się jego koniec.

Sporządził więc testament.

Jedyny składnik majątku jakim był lokal mieszkalny zapisał na rzecz żony – pani Anny w udziale 1/2 części i na rzecz syna i córki po 1/4 części. W krótkim czasie po tym umarł.

W dwa miesiące po sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, dzieci pana Krzysztofa wystąpiły z pismem do pani Anny wzywając ją do zapłaty 1.000 zł. za tytułem wynagrodzenia za korzystanie z lokalu. Żądali zapłaty za dwa miesiące. Ona odmówiła wskazując, że nie pobiera z tytułu najmu żadnych pożytków.

Sprawa trafiła do Sądu.

A tam Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z dziedziny szacowania nieruchomości na okoliczność wartości miesięcznego czynszu najmu jaki można by otrzymać za wynajem spornego lokalu.

Biegły wyliczył, że możliwy czysty czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego przy uwzględnieniu stanu lokalu jako dobrego, w okresie ostatniego roku wynosił 1.430 zł. miesięcznie.

Powodowie domagali się zasądzenia od pozwanej odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez pozwaną z lokalu stanowiącego również ich współwłasność. Pozwana natomiast wywodziła, iż lokal nie przynosi żadnych pożytków i tym samym roszczenie powodów jest bezzasadne. Bezspornym w sprawie był fakt, iż strony są współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, w którym obecnie zamieszkuje jedynie pozwana.

Sąd I instancji przyznał rację powodom !

Uznał, że w przedmiotowej sprawie powodowie pomimo tego, że są współwłaścicielami przedmiotowego lokalu nie zostali dopuszczeni do jego współposiadania i korzystania. Mieszkanie bowiem zajmuje pozwana. Sąd podkreślił, że współwłaściciel, który pozbawia innego współwłaściciela posiadania rzeczy w sposób przewidziany w art. 206 k.c. narusza jego uprawnienia wynikające ze współwłasności, która jest postacią własności i tym samym podlega ochronie na podstawie art. 222 i następne k.c.

Zgodnie z art. 206 k.c.” każdy współwłaściciel jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.”

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 par. 2 k.c. lub art. 225 k.c. Wykonywanie własności rzeczy wspólnej podlega nie tylko ogólnym ograniczeniom co do treści wykonywania własności, ale ponadto ograniczeniom wynikającym z konieczności respektowania praw pozostałych współwłaścicieli

Sąd doszedł do przekonania, iż roszczenie powodów jest uzasadnione co do zasady i uznał, że należy im się odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu za dwa miesiące czyli po 357,50 zł. za każdy miesiąc oraz zasądził na ich rzecz koszty procesu.

Brzmi rozsądnie – ale….

Od tego orzeczenia odwołała się pozwana. Zaskarżając wyrok w części rozstrzygającej na jej niekorzyść domagała się jego zmiany i oddalenia powództwa .Zarzuciła wyrokowi naruszenie art. 206 k.c. Pozwana podniosła, iż w okolicznościach niniejszej sprawy nie sposób zarzucić jej takie działanie, które naruszałoby lub pozbawiło powodów możliwości korzystania z rzeczy.

A co na to Sąd Okręgowy ?

Uznał,że trafny okazał się zarzut pozwanej naruszenia przez Sąd I instancji prawa materialnego – art. 206 k.c. polegający na przyjęciu, że pozwana w sposób bezprawny naruszyła prawo powodów do korzystania ze wspólnej nieruchomości.

Sąd przywołał uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2013 r. zgodnie z którą współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224par. 2 lub 225 k.c.

Aby jednak zaktualizowało się roszczenie o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z rzeczy wspólnej musi wcześniej wystąpić element bezprawności. Przejawem takiej bezprawności jest odmowa współwłaściciela władającego rzeczą dopuszczenia pozostałych współwłaścicieli do współposiadania.

W przedmiotowej sprawie powodowie w ogóle nie zwracali się do pozwanej z prośbą o dopuszczenie do współposiadania, tak więc nie było podstaw do twierdzenia, że zostali oni pozbawieni współposiadania bądź bezprawnie niedopuszczeni do współposiadania. A skoro tak, to wynagrodzenie w ogóle im się nie należało.Sam fakt użytkowania „ponad udział” nie stanowi podstawy do żądania wynagrodzenia.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie, iż nie da się przyjąć ogólnej zasady, że niezależnie od okoliczności, odmowa dopuszczenia do współposiadania zawsze będzie rodziła prawo do wynagrodzenia. A więc będą takie okoliczności, które sprawią, że pomimo niedopuszczenia do współposiadania, nie będzie to rodziło obowiązku wynagrodzenia.

Opowiem Ci o tym następnym razem, bo to bardzo ciekawa sprawa.

Przy okazji zajrzyj do mojego wpisu pt.: A co jak Twój były mąż zabierze Wasz wspólny samochód? – czyli roszczenie o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z rzeczy.

****************************

Moja rada

Jeśli tylko pojawi się kwestia dopuszczenia do współposiadania lub wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z rzeczy wspólnej,w pierwszym rzędzie rozważ czy nie przyszedł już czas na zniesienie współwłasności .

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się ze mną.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 198 001
e-mail: maryla-kuna@wp.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Kasia 15 lutego, 2019 o 20:43

Bardzo ciekawy artykuł, dziękuję bo akurat jestem w tej sytuacji.
Jednak warto go uzupełnić o informację, że taki wniosek o wynagrodzenie za korzystanie ponad udział kosztuje i to wyjątkowo dużo. Ponadto Sąd nawet nie uznał za zasadne wskazać podstawy naliczenia tej opłaty.
Zważywszy że postępowanie o dział spadku trwa bardzo długo a wynik postępowania i wysokość zasądzonych kwot jest niepewna, kwota taka powinna być pobierana dopiero po zakończeniu sprawy i zasądzeniu odszkodowania w wysokości proporcjonalnej do zasądzonej kwoty.
Za wniosek o wynagrodzenie oszacowany w kwocie 9513 zł wraz z wnioskiem o zabezpieczenie spłaty na hipotece Sąd obliczył opłatę sądową w wysokości prawie 1000 zł. Uważam że to skandalicznie wysoka kwota biorąc pod uwagę, że jestem osobą pokrzywdzoną i ubiegam się wyłącznie o wyrównanie wyrządzonej mi krzywdy.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Maryla Kuna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Maryla Kuna z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem maryla-kuna@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: